Internasjonale Ryddedagen

På den internasjonale ryddedagen 21. september var vi med Miljøagentene til Sørmarka i anledningen deres årlige landsmøte. 14 ivrige og kunnskapsrike agenter ble med oss og Loop og sammen saumfarte vi nærområdet og deler av stien langs Syverudtjern. 21,8 kg avfall ble plukket, veid og sortert i nøyaktige fraksjoner.

I området rundt hotellet fant vi både bygningsmaterialer som skruer, glasskår fra et knust vindu og elektrisk avfall, og typisk avfall fra folk flest som panteflasker, sneiper og annen emballasje. Jo lengre inn på stien og inn i skogen vi gikk, desto mindre avfall fant vi.

_____


Der det er mye mennesker er det ikke overraskende at det også er mye avfall på avveie. Og motsatt er det i områder med mye forsøpling ofte mange mennesker med potensial til å plukke det opp. Utfordringene med forsøpling ER mer komplekse enn dette; eksempelvis områder med kystlinjer og elveløp som blir forsøplet fra folkerike områder og industri, eller land og regioner som ikke har infrastruktur til å håndtere eller gjenvinne eget eller andres avfall. At vi mister noe fra tid til annen kan skje den beste, men at folk kaster fra seg avfall bør vi få en slutt på. Derfor opplyser, motiverer og engasjerer vi så mange vi klarer til å plukke opp det andre kan ha mistet og påvirke uvanene til dem som har med å legge igjen spor etter seg på bakken. Vi håper dere gjør det samme. Prøver vi ikke kan vi heller ikke lykkes.40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

På Fastelavn dro vi til Sognsvann for å dele ut boller med krem 🥯og frukt 🍌🍊gratis, i retur for avfall på avveie. Det var både for å møte folk og opplyse om forsøpling, men også for å lage denne fi