Ros og Ris til byggeplassen

Oppdatert: 4. mar.

Et konsept som er spunnet ut fra ryddeaksjoner. For å kartlegge og rydde opp rundt byggeplasser i Oslo. Piloten ble avsluttet 28.02.22.

Hvorfor

Vi har opplevd tidvis mye forsøpling rundt byggeplasser gjennom våre ryddeaksjoner. Fra byggeavfall som betong og metallelement, isolasjon, strips og papp til emballasje fra mat og drikke, sneip og snus. Fordi vi ønsker å bidra til redusert forsøpling, har vi forsøkt å finne data for småforsøpling på byggeplasser, typisk de elementene som ikke regnes som byggeavfall. Det vi har funnet viser at "det oppleves og antas at det er en del småforsøpling fra byggeplasser", men vi har funnet lite spesifisert tall og data som bygger inn under dette. Med denne piloten ønsker vi å lære mer om de konkrete utfordringene og samtidig rydde opp der vi er !Målene med piloten:

1. Å kartlegge hva som forsøples ved byggeplassene, og evaluere om denne metoden er god nok for skalering

2. Rydde opp: At forsøplingen blir ryddet opp av den ansvarlige entreprenøren.

3. Persepsjon: Vi og entreprenøren ønsker å ta lærdom av hvordan forbipasserende oppfatter byggeplassene vi er tilstede i. Det er ikke gitt at en ren og ryddig byggeplass blir oppfattet slik, og omvendt !


Hvordan

Vi benytter oss av en uformell "Citizen Science" modell, der osloboere og andre forbipasserende gis muligheten, og motiveres til å melde i fra om hvordan dem oppfatter byggeplassen. Er det rotete eller skittent, rydder entreprenøren opp !


Hva

Bannere designet for formålet henges opp ved byggeplassene. Med tekst, grafikk og QR-kode motiveres forbipasserende til å rapportere inn om hvordan området oppfattes, med telefonen sin. Informasjonen verifiseres og prosesseres av Empact og sendes til ansvarlig entreprenør. Entreprenøren melder tilbake til Empact når det er ryddet opp.


Hva skjer så?

Prosessering av innsamlet data. Forhåpentligvis har vi god nok data til å bygge 1-3 nye konsept for å redusere spesifikke forsøplingsutfordringer på en byggeplass.

Vi evaluerer fortløpende utover høsten, men også vil det være behov for en helhetlig evaluering av metode og prosess, for videreutvikling og skalering av "Ros og ris til byggeplassen". Dette for å kartlegge nye byggeplasser og dokumentere endring ved utprøving av nevnte konsept.


Har du en byggeplass nær deg som du vil gi ros eller ris? Eller er du en entreprenør og ønsker å delta i denne piloten? Ta kontakt!


60 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

På Fastelavn dro vi til Sognsvann for å dele ut boller med krem 🥯og frukt 🍌🍊gratis, i retur for avfall på avveie. Det var både for å møte folk og opplyse om forsøpling, men også for å lage denne fi